Vad är en Segway?

Prova på att åka Segway

Den senaste tiden har det uppstått en viss förvirring kring vad en Segway är för något. Polisen har under förra sommaren uttalat sig att den är att betrakta som en moped klass II??? Och då den inte är typgodkänd som moped (vilket den aldrig kan bli) får den inte användas sägar man. Vägverket som jobbat med frågan är nu klart med sin utredning. Förslaget från Vägverket innebär att Segway ska klassas som en cykel. Nu ligger det hos Näringsdepartementet att tillse att det genomförs, vilket sannolikt kommer att ske under sommaren. Från vår sida är vi mycket nöjda med resultatet av tillståndsprocessen och vi vill tacka alla de som hjälpt till, särskilt Casbàr Andersson på Ballongflyg Upp&Ner. Mer information kommer inom kort
 
Enligt vår definition och tillverkaren i USA, så är en Segway konstruerad för att likna oss människor när vi går. I USA och flera länder i Europa används benämningen "Personal Motorized Mobility Device", PMMD. I flera länder har man dessutom kunnat förstå att nya tekniska innovationer inte alltid passar in i det regelverk som vi haft hittills. Man har alltså tagit fram nya regler för hur en PMMD får användas.